THANG NÂNG HÀNG

Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-340 15%
Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-340

Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-340

Giá gốc: 26,600,000₫

Giá bán: 22,610,000₫

Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-520 15%
Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-520

Thang nâng cửa cuốn, cửa kính CM-520

Giá gốc: 41,440,000₫

Giá bán: 35,224,000₫

Thang nâng hàng - CA

Giá bán: Liên hệ

Thang Nâng Hàng ES-380

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng hàng ES-550

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng hàng ES-700

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng hàng ES-850

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị nâng xách tay DW 360 15%
Thiết bị nâng xách tay DW 360

Thiết bị nâng xách tay DW 360

Giá gốc: 15,680,000₫

Giá bán: 13,328,000₫

Xe nâng hàng ML1

Giá bán: 16,170,000₫

THANG NÂNG KÍNH

Thang nâng kính BD-400

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng kính CA-400

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng kính GL-500

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng kính GL-700

Giá bán: Liên hệ

Thang nâng kính GL-850

Giá bán: Liên hệ

Xe nâng kính SL SERIES (New)

Giá bán: Liên hệ

Xe vận chuyển kính GT1

Giá bán: 46,200,000₫

MÁY CẮT BÊ TÔNG

Máy cắt sàn FS - 350

Giá bán: Liên hệ

Máy cắt sàn FS-550

Giá bán: Liên hệ

Máy cắt tường CF

Giá bán: Liên hệ

MÁY KHOAN RÚT LÕI

Máy khoan rút lõi DF - 1000C

Giá bán: 36,470,000₫

Máy khoan rút lõi DF - 14MD

Giá bán: Liên hệ

Máy khoan rút lõi DF - 1600C

Giá bán: Liên hệ

Máy khoan rút lõi DF - 650

Giá bán: 22,610,000₫

Máy khoan rút lõi DF-850

Giá bán: 25,340,000₫

Máy khoan rút lõi KF - 500

Giá bán: 14,434,000₫

Đại lý